Jouw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

EFFECTEN VAN PROPOLIS OP ORALE MUCOSITIS

EFFECTS OF PROPOLIS ON ORAL MUCOSITIS

Werkzaamheid en veiligheid van mondwater met propolis bij de behandeling van door radiotherapie veroorzaakte orale mucositis; Een gerandomiseerde, dubbelblinde klinische studie

Onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Reports of Practical Oncology and Radiotherapy in 2020 evalueerde de werkzaamheid en veiligheid van mondwater met propolis bij orale mucositis en dysfagie bij patiënten die hoofd-halsradiotherapie ondergingen op basis van een prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie. De patiënten werden willekeurig verdeeld in twee groepen (15 patiënten), die gedurende vier weken driemaal daags 15 ml propolis bevattend mondwater gebruikten of het placebo-mondwater. Na de tweede week werden significante verschillen waargenomen met mondwater met propolis. De frequentie van graad 3 van OM in de derde en vierde week was 0% in de propolisgroep, terwijl tijdens het onderzoek geen ernstige nadelige effecten gerelateerd waren aan propolis-placebo. De wetenschappers stelden voor dat mondwater met propolis een effectief en veilig medicijn is voor het verlichten van orale mucositis en dysfagie (slikproblemen) bij patiënten onder hoofd-halsradiotherapie.* *Dastan, Farzaneh, et al. "Werkzaamheid en veiligheid van mondwater met propolis bij de behandeling van door radiotherapie veroorzaakte orale mucositis; een gerandomiseerde, dubbelblinde klinische studie." Rapporten Praktische Oncologie & Radiotherapie 25, 6 (2020): 969-973.

Vorige post
Volgend bericht

My Cart

Spend €50,00 more for free shipping.
Subtotal: