Jouw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

SBS Americas Inc.;

Milieu Wij voeren onze activiteiten uit en ontwikkelen toepassingen in overeenstemming met alle wettelijke en andere procedures.

We streven ernaar onze impact op het energieverbruik, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name water, afval, water- en luchtemissies, tot een minimum te beperken.

We hanteren een milieumanagementbenadering gericht op continue ontwikkeling.

We ondersteunen de werking van het Milieumanagementsysteem met wetenschappelijke ontwikkelingen.

Als het niet mogelijk is om ons afval dat in onze processen ontstaat aan de bron te voorkomen, opnieuw te evalueren en te recyclen, verwijderen we het in overeenstemming met de wetgeving.

Bij onze beslissingen houden we rekening met onze impact op het milieu.

Wij zorgen voor een continue opleiding van onze medewerkers. We sensibiliseren onze stakeholders. Van onze leveranciers tot onze klanten, we krijgen de steun en bijdragen van al onze belanghebbenden.

We herzien regelmatig ons milieubeleid, monitoren en controleren onze prestaties door doelen en doelstellingen na te leven.

SBS Americas Inc.; we zetten ons in om ons milieubeleid volgens de hoogst geldende normen uit te voeren. 

  

Algemeen directeur

Asli Elif Tanugur Samanci

01.07.2020

 

My Cart

Spend €50,00 more for free shipping.
Subtotal: