Jouw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Het duurzaamheids- en maatschappelijk verantwoord beleid van SBS SCIENTIFIC BIO SOLUTIONS INDUSTRY AND TRADE INC. toont haar verantwoordelijkheid tegenover al onze medewerkers. Duurzaamheidsbeleid voor bedrijven behandelt bedrijfsmodellen en -processen op basis van duurzame toekomststrategieën op basis van milieu-, sociaal en corporate governance met een holistische benadering. Onze basisprincipes waarop we onze praktijken op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid baseren, zijn als volgt:

 • We zetten ons in voor het creëren van een betrouwbare, gezonde en eerlijke werkomgeving en ethisch gedrag zonder enige vorm van discriminatie door ervoor te zorgen dat onze werknemers al hun rechten volledig en correct uitoefenen.
 •  Door het gevaar in onze werkgebieden tot een minimum te beperken, bieden we onze werknemers ethische en wettelijke voorwaarden om in een veilige en gezonde omgeving te werken.
 • We sensibiliseren onze medewerkers door hen regelmatig te trainen op hun gezondheid en veiligheid.
 • We plannen werktijden en verlofdagen eerlijk in, rekening houdend met de persoonlijke rechten van onze medewerkers. We nemen ze onder geen enkele omstandigheid in dienst die hen daartoe dwingt.
 • In geen geval mogen religie, taal, huidskleur, geslacht, politieke mening, leeftijd en lichamelijke handicap etc. onder medewerkers binnen de organisatie voorkomen. Redenen kunnen niet worden gediscrimineerd en degenen die dat wel doen, kunnen niet worden genegeerd.
 • De vrijheid van werknemers kan niet worden beperkt, we respecteren hun gedachten en meningen en zorgen ervoor dat ze in een harmonieuze omgeving werken.
 • Op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid van al onze zakelijke partners, met name onze leveranciers, SBS WETENSCHAPPELIJKE BIO-OPLOSSINGEN IND. en TİC. Inc. We besteden aandacht aan hun toepassingen door erop te letten dat ze handelen in overeenstemming met de normen van de A.Ş.
 • In onze fabriek maken we geen gebruik van kinderarbeid. We verbinden ons ertoe niet 's nachts of in gevaarlijke omstandigheden te werken voordat de werkuren van onze jonge werknemers (stagiaires) worden overschreden.
 • Werknemers- en managementvertegenwoordigers luisteren naar de verzoeken en klachten van alle werknemers en rapporteren deze aan het management. Klachten worden beëindigd door het vinden van oplossingsmethoden voor noodzakelijke problemen. Een oplossing wordt gezocht met respect voor de belangen van alle partijen.
 • We houden ons niet bezig met onethische niet-commerciële handelingen zoals corruptie en omkoping in ons bedrijf.
 • Vermindering van de milieueffecten, behoud van energie en natuurlijke hulpbronnen; We beschouwen het als onze prioriteit in onze product- en procesontwerpen, in al onze activiteiten, en als een van onze belangrijkste plichten voor een duurzame wereld.

Dit beleid SBS WETENSCHAPPELIJKE BIO-OPLOSSINGEN IND. en TİC. Inc. zal al zijn verantwoordelijkheden vervullen voor een betere toekomst, zijn transparantie en verantwoordingsplicht; verbindt zich ertoe een ondernemingsklimaat te creëren binnen het kader van respect voor internationale gedragsnormen en respect voor mensenrechten.

Algemeen directeur

Asli Elif Tanugur Samanci

02.01.2022

 

My Cart

Spend €50,00 more for free shipping.
Subtotal: