Sepet

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

SBS BİLİMSEL BİO ÇÖZÜMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk politikası, tüm çalışanlarımıza karşı sorumluluğunu göstermektedir. Kurumsal sürdürülebilirlik politikası, bütüncül bir yaklaşımla çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim temelinde sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri ve süreçleri ele almaktadır. Sosyal sorumluluk uygulamalarımızı dayandırdığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

 • Çalışanlarımızın tüm haklarını tam ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlayarak hiçbir ayrım gözetmeksizin güvenilir, sağlıklı ve adil bir çalışma ortamı ve etik davranış yaratmayı taahhüt ederiz.
 •  Çalışma alanlarımızda tehlikeyi en aza indirerek, çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için etik ve yasal koşulları sağlarız.
 • Çalışanlarımızı sağlık ve güvenlikleri konusunda düzenli olarak eğiterek bilinçlendiriyoruz.
 • Çalışanlarımızın özlük haklarını dikkate alarak çalışma saatlerini ve izin günlerini adil bir şekilde planlıyoruz. Onları zorlayıcı hiçbir koşulda çalıştırmıyoruz.
 • Hiçbir koşulda kurum içi çalışanlar arasında din, dil, renk, cinsiyet, siyasi görüş, yaş ve fiziksel engel vb. Sebepler ayrımcılığa tabi tutulamaz ve bunu yapanlar göz ardı edilemez.
 • Çalışanların özgürlüğü kısıtlanamaz, düşünce ve görüşlerine saygı gösterir, uyumlu bir ortamda çalışmalarını sağlarız.
 • Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın sosyal sorumluluk alanında SBS BİLİMSEL BİO ÇÖZÜMLER SAN. Ve TİC. A.Ş. A.Ş. standartlarına uygun hareket etmelerine dikkat ederek başvurularını önemsiyoruz.
 • Fabrikamızda çocuk işçi çalıştırmıyoruz. Genç işçilerimizin (stajyerlerimizin) çalışma saatlerini aşmadan gece veya tehlikeli koşullarda çalışmamayı taahhüt ederiz.
 • Çalışan ve yönetim temsilcileri, tüm çalışanların istek ve şikayetlerini dinler ve yönetime bildirir. Gerekli sorunlar için çözüm yöntemleri bulunarak şikayetler sonlandırılır. Tüm tarafların çıkarlarına saygı duyularak çözüm aranır.
 • İşimizde yolsuzluk ve rüşvet gibi ticari olmayan etik olmayan davranışlarda bulunmayız.
 • Çevresel Etkilerin Azaltılması, Enerji ve Doğal Kaynakların Korunması; Ürün ve süreç tasarımlarımızda, tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz ve sürdürülebilir bir dünya için en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz.

Bu politika SBS BİLİMSEL BİO ÇÖZÜMLER SAN. Ve TİC. A.Ş. daha iyi bir gelecek, şeffaflık ve hesap verebilirlik için üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirecektir; uluslararası davranış normlarına ve insan haklarına saygı çerçevesinde bir iş ortamı yaratmayı taahhüt eder.

Genel Müdür

Aslı Elif Tanuğur Samancı

02.01.2022

 

KAGİDER-Garanti- EconomistTurkey's Woman Entrepreneur 2016

With the cooperation of KAGİDER,
Garanti Bank, and Economist Magazine, BEE&YOU was awarded the "Most
Promising Woman Entrepreneur of Turkey" category award in the 2016
Turkey's Woman Entrepreneur Competition. This award recognizes Dr. Aslı Samancı,
one of the co-founders of BEE&YOU. Dr. Aslı Samancı is a Food Engineer and
Biologist. She cofounded BEE&YOU, Turkey's first commercial producer of
pure Anatolian propolis. After graduating from Istanbul Technical University's
Food Engineering Department in 1996, she worked for 18 years in the bee
products industry. During this time, she also completed her master's degree at
ITU. She led numerous national and international projects focused on products
like honey, royal jelly, and propolis. Determined to start her own company
based on this experience, Dr. Aslı cofounded BEE&YOU with her husband,
Agricultural Engineer Mr. Taylan Samancı, and Professor Dr. Dilek Boyacıoğlu at
Istanbul Technical University ARI Technopark in 2013. Using the
"Contracted Beekeeping" model, BEE&YOU sources honey, royal
jelly, and propolis from 550,000 beehives. Thanks to Dr. Aslı's expertise in
developing processes to make propolis suitable for human consumption,
BEE&YOU provides natural and healthy products to consumers in various
innovative formulations.

My Cart

Spend €50,00 more for free shipping.
Subtotal: