Twój wózek

Twój koszyk jest pusty

SBS Americas Inc.;

Środowiskowe prowadzimy naszą działalność i rozwijamy aplikacje zgodnie ze wszystkimi procedurami prawnymi i innymi.

Dążymy do minimalizacji naszego wpływu na zużycie energii, wykorzystanie zasobów naturalnych, zwłaszcza wody, odpadów, wody i emisji do powietrza.

Przyjmujemy podejście do zarządzania środowiskiem ukierunkowane na ciągły rozwój.

Wspieramy realizację Systemu Zarządzania Środowiskowego rozwojem naukowym.

Jeśli nie jest możliwe zapobieganie, ponowna ocena i recykling naszych odpadów powstających w naszych procesach u źródła, unieszkodliwiamy je zgodnie z przepisami.

W naszych decyzjach kierujemy się wpływem na środowisko.

Zapewniamy ciągłe szkolenia naszych pracowników. Podnosimy świadomość naszych interesariuszy. Od naszych dostawców po naszych klientów otrzymujemy wsparcie i wkład wszystkich naszych interesariuszy.

Regularnie przeglądamy naszą politykę środowiskową, monitorujemy i kontrolujemy nasze wyniki, realizując cele i zadania.

SBS Americas Inc.; zobowiązujemy się do wdrażania naszej polityki środowiskowej zgodnie z najwyższymi obowiązującymi standardami. 

  

Główny menadżer

Asli Elif Tanugur Samanci

01.07.2020

 

My Cart

Spend €50,00 more for free shipping.
Subtotal: