Jouw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

SBS Americas Inc.;

Milieu Wij voeren onze activiteiten uit en ontwikkelen toepassingen in overeenstemming met alle wettelijke en andere procedures.

We streven ernaar onze impact op het energieverbruik, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name water, afval, water- en luchtemissies, tot een minimum te beperken.

We hanteren een milieumanagementbenadering gericht op continue ontwikkeling.

We ondersteunen de werking van het Milieumanagementsysteem met wetenschappelijke ontwikkelingen.

Als het niet mogelijk is om ons afval dat in onze processen ontstaat aan de bron te voorkomen, opnieuw te evalueren en te recyclen, verwijderen we het in overeenstemming met de wetgeving.

Bij onze beslissingen houden we rekening met onze impact op het milieu.

Wij zorgen voor een continue opleiding van onze medewerkers. We sensibiliseren onze stakeholders. Van onze leveranciers tot onze klanten, we krijgen de steun en bijdragen van al onze belanghebbenden.

We herzien regelmatig ons milieubeleid, monitoren en controleren onze prestaties door doelen en doelstellingen na te leven.

SBS Americas Inc.; we zetten ons in om ons milieubeleid volgens de hoogst geldende normen uit te voeren. 

  

Algemeen directeur

Asli Elif Tanugur Samanci

01.07.2020

 

KAGİDER-Garanti- EconomistTurkey's Woman Entrepreneur 2016

With the cooperation of KAGİDER,
Garanti Bank, and Economist Magazine, BEE&YOU was awarded the "Most
Promising Woman Entrepreneur of Turkey" category award in the 2016
Turkey's Woman Entrepreneur Competition. This award recognizes Dr. Aslı Samancı,
one of the co-founders of BEE&YOU. Dr. Aslı Samancı is a Food Engineer and
Biologist. She cofounded BEE&YOU, Turkey's first commercial producer of
pure Anatolian propolis. After graduating from Istanbul Technical University's
Food Engineering Department in 1996, she worked for 18 years in the bee
products industry. During this time, she also completed her master's degree at
ITU. She led numerous national and international projects focused on products
like honey, royal jelly, and propolis. Determined to start her own company
based on this experience, Dr. Aslı cofounded BEE&YOU with her husband,
Agricultural Engineer Mr. Taylan Samancı, and Professor Dr. Dilek Boyacıoğlu at
Istanbul Technical University ARI Technopark in 2013. Using the
"Contracted Beekeeping" model, BEE&YOU sources honey, royal
jelly, and propolis from 550,000 beehives. Thanks to Dr. Aslı's expertise in
developing processes to make propolis suitable for human consumption,
BEE&YOU provides natural and healthy products to consumers in various
innovative formulations.

My Cart

Spend €50,00 more for free shipping.
Subtotal: